Readme
Giới thiệu
07:10 | 21/07/2016


Đây là trang web cá nhân do ThS. Lê Thanh Thế lập ra để giới thiệu dịch vụ dạy kèm AutoCAD và chia sẻ kiến thức, hướng dẫn thực hành CAD

Thông tin cá nhân

ThS. Lê Thanh Thế
Giàng viên Đại học Đồng Nai
Chuyên môn
- Thạc sĩ Giáo dục học (2007)
- Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp (2001)
- Cử nhân Anh ngữ (2004)

Lĩnh vực hoạt động
- Giảng dạy các phân môn chuyên ngành Quản lý, Tâm lý - Giáo dục
- Dạy kèm các môn AutoCAD, Inventor, Tin học văn phòng theo nhu cầu cá nhân và doanh nghiệp
- Giảng dạy Anh văn 

Liên hệ
ĐT: 0989.023.122
Fb: lethanhthe
email: thanhthe@gmail.com
website: daykemcad.com, thanhthe.info

Thông tin mới
.
 
Flag Counter