Thông tin chung
Dạy kèm
07:10 | 21/07/2016
Nhận dạy kèm các khóa AutoCAD, Inventor, Tin học văn phòng

HỌC TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 
LIÊN HỆ: THẦY LÊ THANH THẾ
SỐ ĐIỆN THOẠI 0989023122
EMAIL: thanhthe@gmail.com 
FACEBOOK:facebook.com/lethanhthe

1. AutoCAD 2D:

Mục tiêu khóa học: sau khi học xong học viên có thể

+ Vẽ được bản vẽ kỹ thuật bằng AutoCAD (phiên bản 2013) ở các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, điện v.v..

+ In bản vẽ theo tiêu chuẩn

Thời gian học: học viên được hướng dẫn cho đến khi nào thuần thục, trung bình sau 5-6 buổi học (2 giờ/buổi)

Đối tượng: Học sinh – Sinh viên, nhân viên kỹ thuật đã biết qua tin học cơ bản, có kiến thức, kỹ năng về vẽ kỹ thuật

Học phí: 1.000.000 đ/người, 2.500.000 nhóm 3-4 người

2. AutoCAD 3D

Mục tiêu khóa học: sau khi học xong học viên có thể

+ Mô phỏng được các vật thể 3D trong cơ khí

+ Xuất bản vẽ từ 3D sang 2D để in bản vẽ kỹ thuật

Thời gian học: học viên được hướng dẫn cho đến khi nào thuần thục, trung bình sau 5-6 buổi học (2 giờ/buổi)

Đối tượng: Học sinh – Sinh viên, nhân viên kỹ thuật đã biết qua AutoCAD 2D, tư duy khá về không gian 3 chiều

Học phí: 1.000.000 đ/người, 2.500.000 nhóm 3-4 người

 

3. Inventor

Mục tiêu khóa học: sau khi học xong học viên có thể

+ Mô phỏng được các vật thể 3D trong cơ khí

+ Xuất bản vẽ từ 3D sang 2D để in bản vẽ kỹ thuật

+ Tạo bản vẽ lắp 3D

Thời gian học: học viên được hướng dẫn cho đến khi nào thuần thục, trung bình sau 10  buổi học (2 giờ/buổi)

Đối tượng: Học sinh – Sinh viên, nhân viên kỹ thuật đã biết qua AutoCAD 3D, tư duy tốt về không gian 3 chiều

Học phí: 1.500.000 đ/người,  3.000.000 nhóm 3-4 người

 5. Tin học quốc tế IC3

  

Mục tiêu khóa học: sau khi học xong học viên có thể

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin

+ Sử dụng thành thạo hệ điều hành windows 7, 8 trong các tác vụ cơ bản

+  Sử dụng thành thạo phần mềm MS Word trong các tác vụ cơ bản

+  Sử dụng thành thạo phần mềm MS Excel trong các tác vụ cơ bản

+  Sử dụng thành thạo các trình duyệt Internet  trong các tác vụ cơ bản

Thời gian học: học viên được hướng dẫn cho đến khi nào thuần thục, trung bình sau 8  buổi học (2 giờ/buổi)

Đối tượng: Học sinh – Sinh viên, nhân viên kỹ thuật đã biết qua AutoCAD 3D, tư duy tốt về không gian 3 chiều

Học phí: 1.500.000 đ/người,  3.000.000 nhóm 3-4 người

Các tin khác
Thông tin mới
.
 
Flag Counter